Ugrás a tartalomra

A SZERZŐDŐ FELEK:

 1. Szolgáltató:
 2. Cégnév: CPCC Kft
 3. Székhely: 1171. Budapest, Kőhúr u. 41.
 4. Cégjegyzékszám: 01 09 290368
 5. Adószám: 25809899-2-42
 6. Kapcsolattartó: Csősz Péter
 7. Email cím: info@juhhe.com
 8. Telefonszám: 06-20-326-1876
 9. Bankszámlaszám (IBAN): HU52 10700196-69982567-51100005
 10. Swift/BIC kód: CIBHHUHB
 1.  Partner: lásd aláíró vagy aki a szerződési feltételeket elfogadja.

 


1. Preambulum:

 

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – a CPCC Korlátolt Felelősségű Társaság (CPCC Kft. 1171. Budapest, Kőhúr u. 41; Adószám 25809899-2-42, email: info@juhhe.com , – a továbbiakban: „Szolgáltató, Juhhé! ” – által a www.juhhe.hu honlapon keresztül nyújtott „Juhhé! Business” szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza, mely a szerződés szerint a további oldalakon érhető el.

 

 

 

2. FOGALMAK

 

2.1. Felhasználó: Felhasználónak nevezünk minden olyan természetes személyt, vagy gazdasági társaság képviselőjét, aki feliratkozást, regisztrációt, vásárlást vagy előfizetői szolgáltatást vesz igénybe a Szolgáltatótól. Később lásd még, „Vásárló, Felhasználó”

 

2.2.. Előfizető: Előfizetőnek nevezünk minden olyan gazdasági társaság által képviselt természetes személyt, aki a Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatásokat, tartalmakat, üzleti rendezvényeket vesz igénybe. lásd 6. pont Díjak és csomagok

 

2.3. Tag: Tagnak nevezünk minden olyan gazdasági társaság által képviselt természetes személyt, aki a Szolgáltató által nyújtott Tagsággal járó előnyöket használja. lásd 6. pont Díjak és csomagok

 

2.4. Előfizetés: Az előfizetés a Juhhé! által gyártott digitális és nyomtatott tartalmakat, üzleti tartalmakat, kiegészítő szolgáltatások használatára, kedvezményekre jogosító szolgáltatás. lásd 6. pont Díjak és csomagok

 

2.5. Tagság: A Juhhé! tagok részére biztosított kiemelt szolgáltatás, amely további előnyöket, kényelmi funkciókat biztosít a tagok számára. lásd 6. pont Díjak és csomagok

 

2.6. Üzleti partnerkereső és időpontegyeztető: Online megjelenési felület, amely egy üzleti kapcsolatok felkutatására és személyes találkozásokat előkészítő -egyeztetésére alkalmas online felület, amely a www.juhhe.hu weboldalon regisztrációt követően érhető el.

 

2.7. Üzleti partnerek:  Számos üzleti partnerrel dolgozunk együtt, hogy elősegítsék vagy fejlesszék Szolgáltatásunk működését. Ezek a partnerek termékeket és szolgáltatásokat kínálhatnak, a Partner beleegyezésével ajánlatokkal kereshetik meg.

 

 1. SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA ÉS LEÍRÁSA

A Szolgáltatás célja, hogy a Juhhé! Business szolgáltatás használói üzletileg fejlődjenek, kapcsolati tőkéjüket bővítsék, új ismeretekkel legyenek gazdagabbak, élményeket szerezzenek és azt vállalkozásuk fejlődésére fordítsák. Ehhez a szolgáltató különböző opciókat dolgozott ki, mely a Felhasználó döntése szerint kerül kiszolgálásra.

A Szolgáltató többrétű szolgáltatás biztosít a Felhasználói számára, mely többek között „Juhhé! Business” fantázianévvel ellátott szolgáltatásán keresztül a Szolgáltató kapcsolatépítő rendezvényeket szervez, ahol cégvezetők, döntéshozók ismereteket, kapcsolatokat oszthatnak meg egymással üzleti fejlődésük érdekében.

Megrendezésre kerülő rendezvények, az események időpontjai, helyszínei és egyéb technikai információi a Szolgáltató weboldalán (www.juhhe.hu), zárt facebook csoportjában, hírleveleiben érhetőek el. Az esemény jellegéből fakadóan felhasználók, előfizetők vagy tagok látogathatják, a választott opció – és rendezvény jellege - szerint további szolgáltatásokat vehetnek igénybe.

A Szolgáltató weboldalán keresztül üzletileg hasznos tartalmat készít (interjúk, kutatások, sikertörténetek formájában) és online közösséget épít a Felhasználók részére. A weboldalon elérhető Üzleti Partnerkereső alkalmazásán keresztül díjmentes megjelenést biztosít a Felhasználók részére, kattintás alapú kapcsolatfelvételi lehetőséget biztosít előfizetői és tagjai számára.

A Szolgáltató a Partnerei érdekeik alapján kapcsolja össze, ajánlja őket egymás figyelmébe, valamint a Tagok érdekeit szem előtt tartva keresi meg a leendő és a potenciális partnereket.

A Szolgáltató időszakosan üzleti célú magazint ad ki, (melynek hirdetési feltételeit M.SZ.F. – Magazinos. Szerződési. Feltételek - tartalmazza), melyet előfizetői, címlistás vállalkozói olvashatnak, tagjai pedig a tagság típusa szerint meg is jelennek.

Jelen szerződés alapján a Felhasználó megrendeli, szüksége szerint igénybe veszi a Szolgáltató internetes felületét és a szolgáltató által szervezett rendezvényeket. A szerződés tárgyát képezik a felhasználó, előfizető vagy tagság jogosultságának igénybevétele, lásd 6. pont Díjak és csomagok

A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a CPCC Korlátolt Felelősségű Társaság.

 

4. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Felhasználó által a www.juhhe.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre, vagy személyes szerződéskötés esetén aláírást követőn lép életbe.

A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a Felhasználó által megadott információknak hiánytalannak és a valóságnak megfelelőnek kell lenniük. A Felhasználó nyilatkozik arról, hogy az általa megadott adatok hiánytalanok és valóságnak megfelelnek.

Jelen Szerződés elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

Szolgáltató adatai:

Név:  CPCC Kft

Székhely:  1171. Budapest, Kőhúr u. 41.

Adószám:  25809899-2-42

Email cím: info@juhhe.com

Telefonszám:  06-20-326-1876

Bankszámlaszám (IBAN): HU52 10700196-69982567-51100005

Swift/BIC kód:  CIBHHUHB


 

5. JELENTKEZÉS


 

5.1 Regisztráció visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

  1.  Jelentkezés a rendezvényre

A Felhasználó ezt követően jelentkezhet eseményre is, viszont részvétele csak visszaigazolást és a szolgáltatás díjának kiegyenlítését követően kerül elfogadásra. Felhasználók és előfizetők jegyet válthatnak a Szolgáltató által biztosított rendezvényekre, melyre a rendezvény megkezdése előtt 48 órával van lehetőségük jelezni részvételi szándékukat, melyet a weboldalon keresztül történő „Jelentkezés” gomb megnyomásával tudnak érvényesíteni. A tagok részére a nagy rendezvényekre jelentkezés automatikus, viszont a részvétele visszaigazoláshoz kötött. A lemondási feltételek (felhasználóknak és előfizetőknek is beleértve) a 4.4-es pont alapján történnek. A Szolgáltató által biztosított további programok a mindenkori weboldalon feltűntetett jelentkezési határidőig lehet jelentkezni.

  1.  Jelentkezési összeférhetetlenség

A Szolgáltató a webes jelentkezések szempontjából a gazdasági társaságok hitelességét ellenőrzi. Ellenőrzi, hogy az említett társaságnak aktív az adószáma, nincs csődeljárás-, felszámolás alatt. A Szolgáltató rendezvényeire a Felhasználók a piac különböző területeiről érkeznek. A Szolgáltató a Felhasználók jogosultsági körük szerint (előfizetők vagy tagok) szűri a jelentkezők tevékenységét. Míg az előfizetők jelentkezése között nem tesz tevékenység különbséget, addig a tagok között kiemelt figyelmet fordít, hogy tevékenységükben vagy területi érdekeltségeikben ne korlátozzák egymást. A tagok minden esetben elsőbbséget élveznek, viszont előfordulhat, hogy ugyanazon piaci területről esetenként más cég is képviseltetheti magát, viszont a Szolgáltató törekszik arra, hogy ezek a szereplők inkább erősítsék egymást. Amennyiben a felek nem tudnak közösen együtt dolgozni vagy összeférhetetlenség alakul ki, úgy a megoldást a felek békés úton fogják elrendezni.

  1.   Jelentkezés lemondása

A felhasználóknak, előfizetőknek és a tagoknak az előadásra és élményprogramokra vonatkozó jelentkezéseiket legkésőbb a rendezvény megkezdése előtt 24 órával van lehetőségük lemondani. Bővített programra való jegyvásárlás esetén, évente egyszer a rendezvény megkezdése előtt 72 órával részvételi szándékát díjvisszafizetés ellenében lemondhatja, melyet írásban kell jeleznie az info@juhhe.com emailen. 48 órán belül lemondhatja, pénzvisszafizetés nincsen, azzal a jelentkező a Szolgáltató következő eseményére vált jegyet. Tagokra a lemondás Prémium kiegészítés esetén érvényes, mely a felhasználók és előfizetők „bővített programra” vonatkozó feltételei érvényesek.

 

6. ELŐFIZETÉSRE ÉS TAGSÁGRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Előfizetés és tagság érvényessége

Az előfizetés és tagság érvényessége a megrendelést és fizetést követően kerül aktív státuszba. Az előfizetés érvényessége visszavonásig érvényes, a tagság 12 hónapra, azt követően addig tart, amíg a Felhasználó erről másképp nem dönt, kivételt képez az azonnali vagy rendkívüli felmondás.

Helyettesítés

A Juhhé! rendezvényeire előzetes írásos jelzéssel info@juhhe.hu címre küldve a Partner helyettesítőt küldhet, aki őt hitelesen képviseli.

Előfizetés és tagság megszakítása

Az előfizetés hűségidő nélküli, így az bármikor lemondható, lásd felmondás feltételei.
Tagság 12 hónapra érvényes, mely át nem ruházható. Lehetőség van egyösszegű befizetésre és havidíjas, részletfizetési konstrukcióra. Felhasználónak lehetősége van a havi konstrukciót felmondani és a tárgyévre vonatkozó fennálló összeget egy összegben megfizetni. Amennyiben a Felhasználó az együttműködést felfüggeszti, úgy a Szolgáltató jogosult új partnert keresni a helyére, ezzel pedig az üzleti előnyét elveszíti. A megszakítás további feltételeit lásd a 8. ponttól.

 

 


 

6. Díjak és csomagok

A szolgáltatások az alábbi feltételeket és díjakat vonják maguk után.

Havidíj ellenében a Szolgáltató a Felhasználó által választott csomagokban a táblázatban szereplő szolgáltatásokat biztosítja.


 

 

Kiemelt üzleti tartalmak: A Szolgáltató tagjaival (újságíró bevonásával) interjút készít, ennek kivonatát a zárt olvasói közösség, azaz előfizetők részére biztosítja. Ezen keresztül megismerik életútját, tapasztalatait, tevékenységét.
Magazin előfizetés: Az Előfizető által megadott szállítási címre történő időszakos postai kézbesítést jelenti.
Magazinos megjelenés: A Szolgáltató kiadványa, melyben könnyedhangvételű üzleti tartalmak mellett a Tagok is bemutatása kap helyet. A tagok minimum 4 megjelenést kapnak a hasznos kapcsolat rovatba évente és a Prémium tagok évente kétszer minimum ¼ oldalas felületet.
Állandó megjelenés: Folyamatos megjelenést biztosítunk minden lapszámunkba, ¼ oldalon. Díja egyedileg, közösen meghatározva a szolgáltatóval történik.
Sétáló jegy: Előfizetőknek lehetőségük van a Juhhé! által szervezett havi rendezvények előadásait meghallgatni. Számukra a rendezvény az utolsó előadás végéig tart. Jelentkezni korlátozottan a férőhelyek száma szerint lehetséges, azt követően online közvetítés formájában tudunk teret biztosítani.
Networking jegy: A tagoknak az előadás után lehetőségük van irányított ismerkedés mellett ismerkedni, utána kötetlenül beszélgetni. Ezt tartalmazza a Business tagság
Prémium jegy: Azon tagoknak akik ezt a szolgáltatást veszik igénybe a rendezvényeken, részben a Prémium szektorban ismerkedhetnek a Prémium tagokkal és azt követően a Prémium záró programon vehetnek részt.
Csoporttalálkozó: Havi nagy találkozók mellett hóközben opcionálisan választható programokon tudnak a vállalkozók részt venni, melyre jogosultságtól függően kedvezményet tudnak igénybe venni.
Roll up kihelyezés: Lehetőségük van a Prémium tagoknak a nagy rendezvényeken roll up-ot kihelyezni, melyet a rendezvény kezdése előtti  első órában van lehetőségük kihelyezni.

Tudástár: Korábbi előadásainkról készült felvételek korlátlanul elérhetőek.
Szakértők: Retorikai, adójogi, munkajogi, és üzleti mentorálás ügyében kérdezhetnek a szakértőinktől, melynek mértéke és intenzitása a tagság szintjétől függően vehető igénybe.
Kedvezmények és jóváírások: További kedvezmények érhetőek el, tanácsadás, egyedi magazin gyártás, további kapcsolódó szolgáltatásokból. Valamint a klubtagok részére létrehozott és megvásárolt utalványok után extra jóváírásokat adunk. Ide tartozik 19 multi utalványai, amivel opcionálisan élhetnek a vállalkozók.


 

 1. Számlázás és teljesítés

A szerződés létrejöttét követően a Szolgáltató a Felhasználó által választott szolgáltatás díjáról számlát állít ki, 8 napos fizetési határidővel, amely teljesítését követően a Felhasználó a fent leírtak szerint jelentkezése elfogadottnak minősül. Amennyiben a Felhasználó nem alkalmi vagy éves, hanem havidíjas szerződést köt a Szolgáltatóval, úgy a Szolgáltató a tárgyhót követően minden hónap 8-ig számlát állít ki a Felhasználó részére mindaddig, míg a két fél között szerződéses viszony áll fent. Amennyiben a Felhasználó ezt az opciót választja, úgy az együttműködés végéig állandó beszedési megbízást ad a cégnek, mely során az együttműködés napjától (T) plusz harminc naponként a Szolgáltató megbízottján keresztül (OTP Mobil Kft. k, K30. épület, VII. emelet) az automatikus fizetést elvégzi.

Az együttműködés mindaddig érvényes, amíg a Felhasználó erről másképp nem dönt. Amennyiben a Felhasználó tagságát vagy előfizetését megszakítja, úgy lehetősége van 8 napon belül a tárgyévre menően egyösszegben kifizetni a fennmaradó részt. Ebben az esetben a státusza nem változik. Amennyiben ennek nem tesz eleget, elesik az együttműködés évére vonatkozó előnyöktől. Kivételt képez ez alól a rendkívüli és azonnali felmondás.

8. Felmondás kezdeményezése

A Felhasználó a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását, a felmondást tartalmazó jognyilatkozatával együtt az info@juhhe.com email címre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozat mintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

9. A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Felhasználó előfizetésére és tagságára a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. A Szolgáltató a megbízási díj időarányos részére lesz jogosult azzal, hogy a korábban megfizetett megbízási díj ezt meghaladó részét a Felhasználó bankkártyájára visszafizeti, ha a Felhasználó ebben az időszakban a Szolgáltató egyik rendezvényén se volt jelen.

10. Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 10. pontba foglalt rendelkezéssel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

11. Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi. Ha a Felhasználó 8 napon túl megtagadja a szolgáltatásért járó fizetést, úgy státusza felhasználóvá minősül. Amennyiben a Tag korlátozza a Szolgáltató érdekeit vagy azok Partnereit, bojkottálni próbálja a Szolgáltató és Partnereinek működését és fejlődését, az azonnali kizárást és 1.000.000Ft+Áfa bánatpénz megfizetését vonja maga után.


 

 

12. Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a Felhasználók között létrejött szerződések teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

13. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.juhhe.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Felhasználó felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Felhasználó a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 1.000.000Ft+Áfa összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

14. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

15. A szerződés hatálya

A szerződés minimum 12 hónapra, azt követően amennyiben a Szerződő felek egyike se mondja fel a szerződést, úgy határozatlan időtartamra változik, díjfizetési kötelezettsége a lejáratot követően megújul. Esetleges árváltozásról a Szolgáltató minden esetben értesíti a Partnert.

16. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A Szolgáltató jogot formálhat arra, hogy a Szerződését megváltoztathatja, ezen változásokról a Felhasználóit (beleértve a tagokat és előfizetőket) írásban értesíti.

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

17. Panaszkezelés

A Felhasználó Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a következő elektronikus levelezési címre küldheti: info@juhhe.com

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Polgármesteri Hivatal Jegyzője: 1173 Budapest, Pesti út 165.

Továbbá:

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:

Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:

Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.


 

 1. Adatkezelés

Felhasználó az aktuális adatkezelési szabályzatot www.juhhe.hu/dokumentumok menüpont alatt érheti el.


 

 1.  A Szolgáltató által igénybevett tárhely-szolgáltató adatai:

www.google.com 

Google Ireland Limited
Írországban bejegyzett társaság, amely Írország jogszabályai szerint működik (nyilvántartási szám: 368047)

Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Írország

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.juhhe.hu/dokumentumok weboldalon.