Ugrás a tartalomra
csomag

Néhány éve felröppent a hír, hogy a német érdekeltségű DHL azt tervezi, hogy drónokkal fogják a csomagokat kiszállítani. De olyan hírek is napvilágot láttak akkoriban, hogy a német posta elsődlegesen lassan már nemcsak postaládákba és munkahelyek portáira fog csomagokat szállítani, hanem okos alkalmazások segítségével a megrendelők autójának csomagtartóiba fogják a megérkezett árucikkeket „kézbesíteni”.
Hogy ez lesz-e a szép új jövő? Nos, mire ezeket a sorokat írjuk, talán az ez már éppenséggel a szép új jelen.

Mi az a csomaglogisztika és mi a jelentősége a gazdaságban?

Azt gondolhatnánk, hogy a csomaglogisztika csak azóta nyert teret a világban, mióta az Internet jóvoltából beindultak a webáruházak, és a logisztika ezen ágának létjogosultsága ebből kifolyólag alig egy-két évtizedre tekint csak vissza.
Pedig – gondoljunk csak vissza a magyarországi rendszerváltás környékére – csomagküldő szolgáltatásokra üzleti tervet alapozó vállalkozások már lassan harminc éve léteznek Magyarországon is, és persze már előtte is lehetett csomagokat küldözgetni a Posta jóvoltából, bár akkoriban – 1980- as évek – ez leginkább még a magánszemélyek között valósult meg a legnagyobb számban. Kultúrális érdekességképp megemlítenénk Móricz Zsigmond regényét, a Légy jó mindhalálig-ot, amiben bizony Nyilas Misi pakkot kapott, és amely könyv 1920-ban jelent meg először.

A gazdaságnak mindig is szerves része volt a tárgyak ide-oda utaztatása, és ezt a folyamatot akár úgy is lehet értelmezni, mint a vérkeringést. Az utak, vasúti sínek, repülőgépek légifolyosói az erek, és a bennük/rajtuk utazó emberek és tárgyak, csomagok, dobozok képezik magát a vért, ami jön-megy ezeken a közlekedési útvonalakon, de nemcsak úgy véletlenül, hanem nagyon is céltudatosan. Az, hogy egy csomag útra kel, és az, hogy az megérkezik a rendeltetési helyére, ahol vagy végleg megpihen, vagy ahol újabb útjára készítik fel, az egy fontos gazdasági eseménysorozat, melynek egyszerre több, sőt mondhatjuk úgy is, hogy sok kedvezményezettje is van.

Első kedvezményezett a küldő, aki pénzt kap azért, mert elindítja útjára a csomagot.

Másik kedvezményezett a szállító, aki közben jó eséllyel adminisztratív munkát is végez, és fő feladata a csomag megadott időben történő sértetlen kézbesítése, célba érkeztetése. Kedvezményezettje ennek a gazdasági folyamatnak az is, aki vélhetően jól alátámasztható indokokból kifolyólag kérte és végül megkapja a csomagot. De ne feledjük ki a gazdasági előnyök kedvezményezettjei közül az államapparátust sem, hiszen az állam minden gazdasági eseményből javakat szed, persze változó mértékben, és ide sorolhatnánk még minden olyan állomását egy egyszerű csomag célba juttatásának, ami további kényelmi vagy praktikussági szempontokból hozzáadott értéket képvisel.

A csomaglogisztika újszerű fogalom, de maga a folyamat, amit leír, már nagyon régóta létező és előremutató jelensége az üzleti világnak. Ma már a csomagküldés nemcsak elindítás-szállítás-megérkezés fázisokból áll, amelynél a legtöbb adminisztrációs és üzleti teher az elindítón van, hanem a közbeeső fázis átvesz lassan már minden feladatot: nemcsak csomagolnak, címkéznek, de ha szükséges, a termékeket is raktározzák, és kezelik a készleteket. Az elindítónak csak marketingezni és kereskednie kell, minden más feladatot elvégez a csomaglogisztikai cég.

 

repulo

 

Hogyan járult hozzá az Internet a csomaglogisztika futótűzként való terjedéséhez?

Háborúk idején, és a kereskedelmi útvonalak találkozási csomópontjainál már évszázadokkal, sőt évezredekkel ez előtt kiemelt jelentőség volt a termékek-termények-ellátmányok időben célba juttatása, és birodalmak sorsa és jövője múlt azon, hogy a logisztika jól szervezett volt-e, vagy éppen kívánni valót hagyott maga után, de az sem volt mellékes, hogy például a hadizsákmány hogyan és hova lett szétosztva, hasznosítva.
Ha eléggé közelről nézzük a logisztika történelmét, kirajzolódhat az alapos szemlélő számára még akár az a kép is, hogy ha a logisztika folyamatát, mint mémet vesszük alapul, akkor igazából nem is biztos, hogy a hatalomvágy motiválta a nagy háborúkat és a birodalmak terjeszkedési „mániáját”, hanem maga a logisztika volt az, ami növekedésre sarkallt mindig és mindent, mint egy lény, amelyik több táplálékot, több vérlemez részecskeként működő tárgyat és embert, és egyszerűen több figyelmet akart magának. Úgy tartják, hogy ha a gazdaságban egy új kezdeményezés nem mozgat meg széles tömegeket, akkor az hamarosan el fog halni, hiszen nincs szolgáltatóipar, ami ráépüljön, és nincs mozgatórugó, ami növekedésre serkentse.

Az Internet annak idején, mikor a lakosság számára is széles körben elérhetővé kezdett válni az 1990-es évek derekán, sokáig úgy tűnt, hogy kizárólag információtechnológiai szempontból hoz el forradalmat. De szerencsére nem így lett: a kreatív vállalkozó elmék rögtön felfedezték az Internetben rejlő lehetőségeket, és nem célként, hanem eszközként kezdték alkalmazni. Kereskedők, szolgáltatók, szakemberek, internetes áruházak kezdtek el gombamód szaporodni, de a folyamatnak volt egy szűk keresztmetszete: a csomagok célba juttatásának nem kiépült és ez által nem kiforrott szolgáltató szektora, illetve ennek szerves hiánya. Hirtelen, lényegében a semmiből eredeztetve, emberek millióinak kezdett el fájni az, hogy ha nagy tömegeket akarnak a termékeikkel kiszolgálni, akkor saját kezükbe kell venniük csomagok kiszállításának terhét.
Vásárolni egyre könnyebbé vált a neten – akár még a világ túlfeléről is –, de a csomaglogisztika életében volt egy néhány éves űr, amikor még nem fogalmazódtak meg azok az alapvetések az iparágban (sőt, iparág sem volt még), amiket ma, 10-12 évvel a nagy csomagküldő-térnyerés beindulása után már teljesen természetesnek veszünk. Ma már mindenki számára alapvetés, hogy okos telefonunkon alkalmazás segítségével követhetjük a csomagjainkat – akár küldjük, akár fogadjuk őket –, és hogy pillanatok alatt lezajlik a modern beolvasós, vonalkódos megoldásoknak hála maga az adminisztráció is, még billentyűzet sem igen kell hozzá, csak egy-két okos terminál.

A Complexpress Kft. felvette a ritmust, amit a csomaglogisztika jelenének ütőere diktál:

A Complexpress nem csak simán szállít A-ból B-be, hanem újraértelmezte a logisztikát és szerves részeként működik velük együtt, ezzel veszi le a terhet a partnerek válláról, az ő igényeik alapján, hogy ők csak arra fókuszáljanak, ami számukra a legfontosabb és produktívabbá teszi őket.

csomag

Fejünk fölött repkedő csomagok?

Sokan még ezt a kényelmet sem szokták meg, hogy ennyire egyszerűvé válik csomagokat kicsi, de akár elképzelhetetlenül nagy volumenben is ide-oda mozgatni a Föld bármely két-három-sok pontja között, pedig lassan tényleg itt lesznek körülöttünk, illetve a fejünk fölött a drónokkal repkedő csomagok. Lassan valóra válnak a 70-es évek sci-fi-jei, de nem az emberek fognak lebegő autókban utazni, hanem a tárgyak fognak ellebegni az emberekhez. Hogy ez jó-e az emberiségnek, vagy épp félelmetes, ennek eldöntését az olvasóra bízzuk.

Fizetős tartalom
Nem